Pauk?iai

Turiu a pauk?i? didelius pulkus,
Didiausi? grif?, sakal?, ereli?;
Ities? spindin?ius, valius kaklus,
Dangaus erdv?n laisvi jie kelias.

Ir kylant jiems vis ple?ias j? sparnai,
Kaip debesys didi, galingi;
Po kojomis kaip sraig?s sukasi kalnai;
Kaip laas j?ros spindi;

Ir jiems nut?pti em? per maa.
Idid?s ir sparnais nubraukdami vaigdes
Ir nepavarg? niekada

Per altas, dideles dangaus erdves
Kaskart plat?jan?iais sparnais
Manieji pauk?iai skrenda aminai.

1944.V.5