Bibliografija

Išleistos knygos su Vytauto Ma?ernio k?ryba:

 • Vizijos: pomirtin? poezijos knyga. Roma: Centrinis lietuvi? k-tas Italijoje, 1947. – 79 p.:iliustr.
  Paruoš? Vytautas Saulius. Perleista: Roma: Anno Domini, 1997; Roma: Anno Domini MCMXLVII, 1998.
 • Poezija. Chicago (Ill.) : ? laisv? fondas lietuviškai kult?rai ugdyti, 1961. – 238 p.
  Redagavo Kazys Brad?nas.
 • Žmogaus apnuoginta širdis. Vilnius: Vaga, 1970. – 291 p.:iliustr.
 • Po ?kanotu nežinios dangum. Vilnius: Vaga, 1990. – 495 p.:iliustr.
  Poezija, proza, laiškai. Pareng? Vytautas Kubilius. ISBN 5415-002-78-2.
 • Poezija. Vilnius: Valst. leidybos centras, 1993. – 180 p.
  Sudar? E. Matuzevi?ius.
 • Sielos paveikslas. Vilnius : Vyturys, 1993. – 189 p.
  Eil?raš?iai. Sudar? N. Daujotyt?. ISBN 5-7900-0366-4.
 • Bet aš trokštu pats patirt kaip gelia klaidoje širdis…. Kaunas: Vada, 2000. – 148 p.
  Poezija. ISBN 9986-481-22-8.
 • Poezija (? pagalb? mokiniui). Vilnius: Naujoji Rosma, 2001. – 189 p.
  Tekstai ir komentarai. Sudar? Rita Stadalnykait?. ISBN 9955-06-025-5.
 • V?l žem?s ilgesy. Ramu?iai (Kauno raj.) : L. Puišien?s firma „Laginta“, 2001. – 223 p.
  Poezija. Sudar? Julius Jasaitis. ISBN 9955-9398-0-X.
  Perleista: Kaunas: J. Kneitos firma „Ramduva“, 2003, 2004 ir 2006 m. ISBN 9955-9526-2-8.
 • Poezija (Mokinio skaitiniai). Vilnius: Žaltvyksl?, 2005. – 99 p.
  Pareng? Agn? Iešmantait?. Perleista 2006 ir 2007 m. ISBN 9986-06-064-8.
 • Praeinan?iam pasaulyje praeisiu. Vilnius: Lietuvos rašytoj? s?jungos leidykla, 2006. – 282 p.
  Poezija; iš prozos ir straipsni?. Serija „Lietuvi? literat?ros lobynas. XX amžius“. ISBN 9986-39-437-6.