Vytauto Ma?ernio muziejus

Kvie?iame apsilankyti poeto Vytauto Ma?ernio muziejuje Äemai?i? Kalvarijoje. 1987 metais poeto Eugenijaus Matuzevi?iaus iniciatyva ?kurto muziejaus ekspozicijoje – V. Ma?ernio poezijos knygos, nuotraukos, dokumentai bei asmeniniai poeto daiktai.

Med×iag? muziejui rinko kraÜtotyrininkas K. Bru×as, mokytojas J. N?niÜkis, bibliotekinink? V. Garben?ien? ir kt.

  • Adresas:
    Äemai?i? Kalvarija, Plung?s rajonas.
  • Telefonai:
    (8-448) 43200, (8-448) 43142
  • Darbo laikas:
    Kasdien (ruoÜiantis aplankyti muziej? romenduojama iÜ anksto paskambinti telefonu).

Muziejaus ekspozicijos nuotraukos:

muziejus_1
muziejus_2
muziejus_3
muziejus_4
muziejus_5