Angl? humoras

Gamta ir d?sniai jos neaik?s buvo nuo sen? laik?.
Bet Dievas tar?: Newton teb?nie!, ir visa tapo tuoj aiku.

Labiausiai buvo velnias nepatenkintas tuo,
Jis tar?: Einstein teb?nie! ir taip gr?ino status quo.

*

Pone N., su j?s? nuomone a sutinku,
Kad poet? bet kur? mes galime laikyt kvailiu,
Bet j?s? asmeniu parodyt b?t? ne pro al?,
Kad ne kiekvienas kvailas ponas poetu b?t gali.

1944.III.10