Atbaigimas

Gimtos pastog?s slenkst? pereng?s,
Jis v?l pamat? visa tai, ko taip nek?sdamas
Kadais pab?g?s buvo i nam?.
Ir pirm? kart? jo pasen?s veidas, jo ibl?s? akys
Nuvito tobulu diaugsmu.

Be galo jam dabar patiko toji didel? tyla,
Ir tie ant sien? atsimu? saul?s spinduliai…
Ten, kur palang?m vazon?liuos augo blykios g?l?s,
Aplinkui mat?si
Vaikyst?s tolim? dien? aislai.

Ir prasiv?r? jo sukep? l?pos: Aen nieko neradau,
Ta?iau galb?t nereikia nieko rast, jeigu iekot gana.
Keliauja sau mogus, o prie akis tik vienas skausmo kelias,
Kol bl?stan?i? trokim? ird?
Pridengia didel? gimt? nam? tyla.

Staiga jisai suprato visk?.
Lengvai pasir?m? ant stalo
Ir, saul?s spinduliuos pan?r?s veid?,
m i r ?!