[Buvo spalis. V?jo katinukai]

Buvo spalis. V?jo katinukai
aid? lapais park? takuose.
Saul?s lempa su stiklu nur?kusiu
Tyliai geso vakaro iurpe.

Mudu ?jome greta, t? pa?i?
Mint? sl?pdami irdy giliai,
Ir reg?jome, kaip ske?ias
Tamsumos ateinan?ios sparnai.

V?jo katinukai ruden?
aidia kiemo lapais ?ean?iais.
S?di sau namuos ir niekur nesijudini,
S?di ir k? nors m?stai.

Vakare slenki ar?iau prie idinio
Ir skaitai poezijos knygas.
Ir t? tyli? laim? dar labiau padidini
Svajomis apie laimingas vasaros dienas.

arnel?, 1943.X.28