[Įsiklausyk: kaip skamba laiko pakrašty]

Įsiklausyk: kaip skamba laiko pakrašty
Pirminiai muzikos garsai,
Lyg lengvo vėjo iš Anapus atnešti
Dainuojančių vaikų balsai.

1944.1.22

Tyla! Ištuštėjusi šventės aikštė…

*

Tartum stiebų reginys prie Islando
Jūrininko akyse giliose,
Tėviškės kalvos, šią žiemą paskendę
Balzganose miglose,
Verčia svajoti mane…

1944.1.22