[Kai vilnys viena po kitos atkrinta]

Kai vilnys viena po kitos atkrinta,
Būk tvirtas ir ramus. –
Žinoki, kaip kilnu yra
Kentėt ir būti išdidžiam.

1941.I.25