LaiÜkas Kristui

Mes paraÜysim, Kristau, Tau Ü? menk? laiÜk?,
Äod×ius gra×iausius iÜ pa?ios Üirdies.
Gal nesuprantamas, gal bus kitiems neaiÜkus
Ir ×mogui mirusiam Üirdyj lyg varpas neskamb?s.

Őiandien? mylime Tave mes, Kristau,
Nes su Tavim gyvent lengviau.
Aukojau Tau save, jaunyst?,
Gra×ias dienas aukojau Tau.

Tavy viltis, kai saul? teka ryt?,
Kai ×vaig×d?s bl?sta vakare.
Nebus Mesijo mums, ir PranaÜo nebus mums kito,
Ir niekas niekad nepakeis Tav?s.

Jau mintyse ×ali ×olynai ×elia -
O auga meil? Tau tokia stipri.
Ir lenkias prieÜ Tave balti lauk? ber×eliai,
Ir ×iba ×vaig×d?s naktimis.

1937