Malda į Šv. Kazimierą

O, Kazimierai Šventasis!
Kai tauta pavojuj bus,
Ar išvesi kaip anąsyk
Pergalėn kovos pulkus?

Ar tu leisi, kad baltoji
Mūsų žemės Lelija
Po raudono žirgo kojom
Būtų amžiams sutrypta?

Ją tvirtai laikyki rankoj,
Dengdamas globos skydu,
Tepraūžia, ją aplenkę,
Visos audros iš rytų.

Šarnelė, 1944.VI.8
Dievo Kūno šventėj