Mergaitei

Tave ×inau: eini per pievas,
Per pievas, klonius ir girias.
Sakai t?vams, sakai draugams: “Sudievu!
Einu ieÜkot, ieÜkot ir rast”.

Bet kur tu eisi, nerimta mergaite?
Kokioj Üaly tau gera bus?
Be saul?s, be Üirdies paliks namai tie,
Skardens ten juokas ?×?lus.

Takai pro kl?t? bus u××?l?,
Duris svetain?s ten u×grios,
Äyd?s prie vart? ramun?l?s,
O sv?r?s, usnys palangiuos.

Pro langus nespind?s ten Üviesos,
Ir d×iugesio nebus veiduos,
Ir neis daina per e×erus, per ×em? Üviesi?
Ir kalvos neatlieps ir nekartos.

Tu gr?×k atgal ? savo ×em?
Ir prie dar×elio pails?k,
Toksai Üviesus dangus rytoj? lemia…
Tokia Üviesi ×vaig×d?…

1938