Miraai

Tenai, per dykum?, keleivis eina
Ir mato palmi? vaizd? gra?.
irdis taip godiai siurbia paskutin? laim?s dain?,
O akys ieko vis nauj? mira?.

Suklumpa jis ir saujom sm?l? arsto,
O vietoj vyno geria kaitr? tirt?.
Nykus e?lis nea tyrais juod? karst?
Ir i?ri, kaip keleivis vienui vienas mirta.

Ateis ?ia karavanas ir klajokli? gaujos;
Kaip lapas kris jie tyruos, mirs kaip mus?s…
- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -
O mes kur einam, kur keliaujam,
Kur eina visos dienos m?s??

1937