Mirties paveikslas

Ateis mirtis kaip vargana senut?,
Bedant? jos burna nusiypsos.
Paims rankas ir nebeleis ilgiau ?ia b?ti,
O kart? ugn? ugesins veiduos.

Prab?gs pavasariai, aliai su?l?,
Prab?gs jaunyst? pro akis.
Taip dyvinai linguos darely g?l?s,
O piemenys kalnuos bandas ganys.

Matysi tu save draug? b?rely,
Bes?dint linksm? prie ugnies.
? dang? kils arijos kelios,
Ir iltas vakaras per pievas nusities.

I darbo gr? pe?i?kai vyrai,
Daina laktingalos skardensis pro r?kus.
I nagini? ipils senasis t?vas vyr?
Ir vis? vakar? ant priekl??io ibus.

Ir slinks veidai, kadais matyti,
Gyvenimas vaizduos pasikartos.
Ieisi tu i ?ia rudens v?lyv? ryt?
Ir nebegr?i niekados.