Paj?rio vaikai

Mes gyvenom prie j?ros tada,
Du geri, du laimingi vaikai.
Palikti vanden? ir Üvies? globoje,
Palikti vienudu am×inai.

Mes klajojom paj?rio taku,
Neidami protingyn nei senyn,
Du draugai t? ×uv?dr? balt?, –
Krintan?i? lyg akmuo vandenin.

Kai iÜvarg? v?lai vakare
Mes sumigdavom kur po med×iu,
AÜ sapnuodavau j?, ji mane –
Begalyb?j sapn? nekalt?.

Mes tetroÜkom gyventi drauge.
Du vaikai m?lynam paj?ry!
Lig mirties. O po jos
B?t palaidoti paukÜ?i? ×inia,
Kad sapnuos am×inuos
Jie dainuot? kur nors netoli.

Őarnel?, 1943.III.18