Pavargimas

Nepasisek?s eil?ratis

Mok?kime gyventi ir d?tan?iose formose

A taip skub?jau jau visada kakur,
bet kart?… pavargau.
Atrod?, lyg laim?jimui pasaulin
b?siu a at?j?s
- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -
Dar saul?n akys velgs ne kart?,
Ta?iau ir ten jos ras d?mi?…
Tod?l nor?t?si visai
Be p?dsako inykt, pra?t.

A neinau, kod?l iandien toks pavargimas
Sukaust? prot? ir jausmus.
Ak, b?ki dar, nors d?tan?iose formose,
Pasauli, man prasmingas ir graus.

arnel?, 1942.VII.6