Prisiminimui!

…Nors geriau kalnuos
pražūti
Vėtrų sūkury,
Negu čia užtroškus
dūmuos
Mirti kaip visi.

Kaunas, 1939.XI.1