Sapnas

Dien? žali?j? ilges? surinksiu
Ir išsklaidysiu t?višk?s laukuos.
Ramiai vingiuos ten vieškelis sulink?s,
Kaip raitelis laukais nujos.

Dažnai sapnuoju aš, kad pilyse gyvenom,
Ten šypsos ežerai lyg m?lynu dangum.
Išeina iš pilies bajoras senas
Ir žada pasak? pasekti mum.

Lyg obelis balti plaukai ant kaklo driekias
Ir b?ga r?pes?iai išvarginta kakta.
Šalia jo tarnas stovi senas ir palieg?s,
Nubraukdamas vis ašaras slapta.

Bajor? gr?žt pilin vadina
Dukt? kaip nuotaka daili.
Palinksta ji prie jo kr?tin?s
Vis jo raminama: “Kod?l verki?”

Kažkur suskamba balsas virpantis ir storo,
Ir, rods, tyla laukus aplies!..
Sudunda vartai ties pilim bajoro,
Ir nyksta žingsniai gl?dumoj nakties.

Viskas v?l lieka kaip ant ežero kr?tin?s
Ir ne?žvelgiama, tamsiai gilu…
Bajor? sen?, pilis linksmas atmin?s,
Dien? žali?j? ilges? renku.

1936