Saul?s laikas

Kiekvien? ryt? Viepaties didioji saul?
Nauja gyvybe budina mane
Ir, spinduliais bepuodama pasaul?,
Ilenkia lank? erdv?je.

Ir a turiu ?tempt ? saul?s lank?
Nauju vis ilgesiu, kan?ia
Ir si?st ? gil?, erdv? dang?
Naujas trokimo vyli?ias.

O jos… O jos, erdv?j nerad? nieko,
Sugr?ta em?n, ? mane
irdy tvyrot ?smig? lieka…

O a, kai saul? v?l naujam lanke,
Vis tiek tempiu dien? stygas
Ir v?l siun?iu trokim? vyli?ias…