e?lis

A s?diu vienas vakarop ties eeru,
Perdien susp?j?s ir pavargt, ir nusivilti.
Ir sau stebiu, kaip v?jas netoli maom bangom
Skalauja gelsv? kranto smilt?.

A nieko nem?stau, tik iaip sau tyliai
Ni?niuoju kakada imokt? dain?.
Aplinkui visikai ramu. Gird?tis viekeliu
Kakas i kaimo gr?damas pareina.

Ir ingsniai vis kaskart art?ja
Pro eer? prab?gan?iu keliu baltuoju…
Staiga matau, kaip puola ant vandens tamsus e?lis
Ir kaip tolyn bangom si?buoja.

A pagalvoju: mano tai gyvenimas
Praeina lyg e?lis…
Ir v?l ramiai stebiu, kaip irsta plaunamas
Purus pakran?i? sm?lis.

arnel?, 1942.VII.6