Skaistyb?s ištyrimas

Viduriniais amžiais ? karaliaus dvaro r?mus
Pats valdovas kviesdavo kasmet naujas damas, –
Kur pirmiausia b?davo ištirtas j? skaistumas…
Jam patikrint jis mok?jo b?d? susirast

Prie karališkojo stalo tarp vis? bajor?
Joms ?pildavo raudono vyno ? puošnias taures,
Bet kuri? viduj išgraviruoti aktai nepador?s
Piktindavo sielas dar g?dingas ir skais?ias.

Jei kuri, pak?lusi prie l?p? taur?,
J? palenkus ir pažvelgusi vidun, staiga
Suliepsnodavo, išvydus kok? piešin? netaur?,
Lyg sausa pušis ant kalno, žaibo ?skelta,

Tai visi dvariškiai iš naujosios damos
Juokdavos, susižav?j? josios skaistumu,
Ir dainuodavo lyg tie studentai „Gaudeamus“:
Vivat omnes virgines, gyventi gera ir smagu!

Jei kita dama, pažvelgusi taur?n ? vid?,
Vyn? ir toliau girkšnodavo ramiai,
Ach, tai dar labiau, š? regin? išvydus,
Pagyv?davo (karaliaus r?muos) kalbos ir juokai.

1944.I.13