Snaigi? muzika

Snaig?s baltos ir ×em? balta –
Raibsta akys nuo balto dangaus.
Tau patinka – Üirdis nekalta,
Snaige virst ir jos ?×esiu gaust.

Tiesias vieÜkelis baltas tolyn –
Ävilgsi snaig?s ant med×i? Üak?.
Nebe×velk tu daugiau praeitin,
Tegu g?sta tamsa, jau tegu.

Kyla saul? ant balto dangaus –
Ver×ias d×iaugsmas iÜ tavo Üirdies.
Snaig?s krinta ir pradeda gaust.
Ir baltam spinduly atsiÜviest.

1937