[Ten saulė rytmečiu sugrįžta]

Ten saulė rytmečiu sugrįžta!
Ak, tai ne saulė, tai ne ta…
Kažko ieškojai, rods, jaunystėj,
Vėliau pabūgai kraują bristi.
Dabar palūžusia ranka
Į saulę rodai kai kada…
Ak, tai ne saulė, tai ne ta!

1940