[Visi tik?jimai - fantazijos ×aislai]

Visi tik?jimai – fantazijos ×aislai:
Apie tikrov? nieko pasakyt negali.
Bet kas prarado juos visus, tas am×inai
Tur?s klajot po li?dn? Hado Üal?.

Sunku netekt pastog?s ar nam?,
Sunku gyvent ir jaustis nuskriaustu, apleistu,
Bet dar sunkiau netekt iliuzij? vis?:
Kartu svaiginan?io narkotiko ir vaisto.

Tokia jau prigimtis ×mogaus:
Gyvent ir dievinti k? nors – tolygu.
Ir kaip skaudu, iÜ melo malonaus
Nubudus, jaust visatos Üalt? dyg?.

Bet ×mon?s m?gsta Üilum? labiau nei ties?
Ir bijo pasilikt vieni net valandai vienai,
Ir, jei Üirdy t?v? tik?jimas atv?so,
Jie naujo griebiasi karÜtai.

Őarnel?, 1943.X.21