Šviečia tūkstančiai akių pernakt

Šviečia tūkstančiai akių pernakt,
O perdien – viena;
Bet šviesa pasaulio miršta
Saulės laidoje.

Tūkstančiai akių minty,
O širdy – viena;
Bet gyvenimo šviesa užgęsta
Meilės mirtyje.

1939.X.5