vie?ia t?kstan?iai aki? pernakt

vie?ia t?kstan?iai aki? pernakt,
O perdien viena;
Bet viesa pasaulio mirta
Saul?s laidoje.

T?kstan?iai aki? minty,
O irdy viena;
Bet gyvenimo viesa ug?sta
Meil?s mirtyje.

1939.X.5