Pakvietimas kelion?n

Sesuo ir vaike,
Svajok, kaip drauge
Tenai eit gyvent b?t? miela!
Ils?t, nesiskirt,
Myl?t ir numirt
Őaly, menan?ioj tavo siel?!
Ten saul?s danguos’,
?kuos murzinuos’
Keistai mano siel? ker?ja
Karo l?Üiai tav?
Klasting? aki?,
Pro aÜaras man su×?r?j?.

Ten visa luxus ir aistra,
Ramyb?, gro×is ir darna.
Ir baldai spind?,
Laik? nuÜveisti
Mums kambarius ten dekoruot?;
Re?iausi? g?li?
Kvapai sumiÜt?
Su ambros kvapu neklastotu;
Ten lub? grazna,
Ryt? prabanga
Ir veidrod×iai spindintys, gil?s;
Ten visai slap?ia
Kalb?t? Üvelnia
Gimt?ja kalba sielai tyliai…
Ten visa luxus ir aistra;
Ramyb?, gro×is ir darna.
Kanaluos’, matai,
Sumig? laivai ľ
J? laukia dalia vagabundo!
Kad mirt? tavy
TroÜkimai keisti,
Pasaulin iÜplaukt jie nubunda.